Alliance Women Ministry

Leadership team:

  • N. Vaj Xeeb Xyooj - Thawj Niamtsev

(651-313-4414)

  • N. Nom Lauj Muas - Lwmthawj Niamtsev

(651-214-4083)

  • N. Nom Lis Thoj - Teev Ntawv

(651-424-8900)

  • N. Kaullywood Yaaj - Cia Nyiaj

(612-385-9497)

  • N. Nyiaj Hawj Xyooj - Activities Coordinator

(763-439-1508)

  • Nkx. Tswv Hlau Yaaj - Advisor

(651-252-5245)


"There is still room"  Luke 14:22b

- Alliance Women meet every first Sunday of the month
- Alliance Men and Women meet every third Sunday of the month

Peb muaj kawm Vajtswv txoj lus uake,
cog kev phooj ywg uake,
thiab thov Vajtswv ua ke thawj lub week ntawm txhua txhua lub hlis.


ANNOUNCEMENT

- Please save the following date!

- Fasting Prayer - July 8th @ 8am-2pm

- Dinner Fellowship (BC & TC women) - September 9th @ 3pm-6pm

- Christmas Celebration (TC, BC, & HAAC women) - December 16th @ 12pm-3pm

If there is any changes, I, N. Vajxeeb will announce to everyone.


Please practice these following songs for our Merging Celebration

August 6th

Koomhaum Niamtsev (Hmong district)

Click here for Koomhaum Niamtsev